Turvaa maaseudulle–hanke

 

"Mitäpä jos sä pelkäät turhaan – ja elämä tapahtuu sinä aikana" 

(S Putro)?

 

Turvaa maaseudulle

 

Uusi hanke laitettu vireille 4.7.2015. Toiminnan tarkoitus kestää vuoden 2018 loppuun rahoituksen varmistuttua (Pohjois-Karjalan ELY-keskus).                                                                                             Hankkeen hallinnoija Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, osatoteuttajat Pohjois-Karjalan pelastusalan liitto ry sekä Maaseudun Sivistysliiton Itä-Suomen Aluejärjestö ry.

Hankkeen keskeisin tavoite on lisätä turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta harvaan asutulla maaseutualueella. Toiminnan tarkoitus on tehdä turvallisuutta edistäviä tekoja eikä maalailla uhkakuvia.

Maaseutu halutaan pitää elävänä ja asuttuna sekä nähdä siellä asuvat ihmiset voimavarana. Palvelut ovat vähentyneet mutta asukkaiden tarpeet pysyneet ennallaan.  Turvaa maaseudulle – hankkeessa järjestetään turvallisuuskoulutusta, kootaan kylille pelastusryhmiä toimimaan sekä kylän turvallisuuden parantamiseksi että viranomaisten avuksi erityisissä häiriötilanteissa (esim myrskytuhojen raivaaminen). Lisäksi osallistutaan yhteisöllisiin tapahtumiin. Kylien turvallisuussuunnitelmat pyritään saamaan kyläsuunnitelmien osaksi.

Toimintaa kehitetään yhdessä kyläläisten ja toimijaverkoston kanssa.

Lisää tietoa toiminnan edistyessä.

 

Ota yhteyttä: kerro toiveitasi ja ideoitasi.

Turvallisuuskoordinaattori

Eeva Kröger

eeva.kroger@msl.fi, 045 6040388

Lisätietoja:

Eeva Kröger

eeva.kroger@msl.fi,

045 6040388